Kwaliteitswaarborg

Als zorgboerderij doen wij mee met het keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen. Op deze manier kijken wij met een kritische blik naar ons eigen bedrijf en willen wij de kwaliteit hoog houden. Wilt u meer weten over het keurmerk klik op onderstaande link ook voor meer informatie over de Federatie Landbouw en Zorg.

https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen/de-olden-gaorden

Voor het keurmerk hebben wij onder andere een klachtenprocedure geschreven voor onze deelnemers en hun naasten. Hier onder staat informatie hoe de klachtenprocedure werkt.

Klachtenreglement cliënten zorgboerderij De Olden Gaorden

 

Wij zijn ook lid van de regionale vereniging van zorgboeren. In de Achterhoek de Vereniging Zorgboeren Oost Gelderland (VZOG). De Vereniging functioneert als platform voor haar leden. Kennis wordt gedeeld en samen pakken we nieuwe ontwikkelingen op.

http://www.zorgboerenoostgelderland.nl/zorgboeren/zorgboerderij-de-olden-gaorden